COLLABORATION
สร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดพลังร่วม

   

RESOURCES MOBILIZATION
สร้างพื้นที่การระดมทรัพยากร ประเภทต่างๆ จากทุกภาคส่วน

     

SCALING UP & LEVERAGE
สร้างการขยายผล

    

BIG IMPACT
สร้างการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่

ข่าวสารร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ

ปลุกพลังเยาวชนขับเคลื่อนการ “ต้านโกง” กับโครงการ “ผู้นำนักศึกษารุ่นใหม่ไร้คอร์รัปชัน”

ปลุกพลังเยาวชนขับเคลื่อนการ “ต้านโกง” กับโครงการ “ผู้นำนักศึกษารุ่นใหม่ไร้คอร์รัปชัน”

นับเป็นอีกก้าวของการต่อต้านคอร์รัปชันที่เริ่มจากกลุ่มเยาวชน ซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาประเทศ การปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีและชี้แนะแนวทางให้เห็นถึงปัญหา ผลกระทบ และแก้ปัญหาคอร์รัปชันอย่างถูกต้อง ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการลดปัญหาคอร์รัปชันในสังคมอย่างมั่นคงและยั่งยืน

รับฟังด้วยหัวใจ “พี่เลี้ยงอาสา ฟังน้องคุย ชวนน้องคิด”  ตัวช่วยเด็กไทยสร้างเป้าหมายชีวิต

รับฟังด้วยหัวใจ “พี่เลี้ยงอาสา ฟังน้องคุย ชวนน้องคิด” ตัวช่วยเด็กไทยสร้างเป้าหมายชีวิต

“เราพูดคุยกับน้องคนหนึ่งซึ่งเป็นคนเก็บตัวจนเขายอมเปิดใจ เป้าหมายในการคุย คือเรื่องเรียนต่อ น้องบอกว่าอยากเป็นหมอ แต่พอคุยก็รู้ว่า จริงๆแล้วน้องอยากเป็นแอร์โฮสเตส เราดีใจที่มีส่วนได้ช่วยน้องค้นหาตัวตน”

เมื่อแบรนด์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ “เกรฮาวด์” ร่วมแก้“ปัญหาการศึกษาที่ถูกจำกัด” กับแคมเปญ LIMITED EDUCATION

เมื่อแบรนด์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ “เกรฮาวด์” ร่วมแก้“ปัญหาการศึกษาที่ถูกจำกัด” กับแคมเปญ LIMITED EDUCATION

“ตอนแรกเห็นลายมือเขียนหนังสือของน้องๆ กลุ่มนี้เข้าใจว่าคงเป็นเด็กเล็ก เลยเขียนหนังสือไม่ได้ แต่ตกใจเมื่อรู้ว่า เป็นน้องระดับมัธยม ส่วนหนึ่งเพราะเราเองก็มีลูก และพี่ๆ ในออฟฟิศที่มีครอบครัวก็คิดเหมือนกันว่า ทำไมการศึกษาไทยมีความแตกต่างกันมาก ระหว่างเด็กกรุงเทพฯกับเด็กที่อยู่ในชนบท เด็กกับการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญ ไม่ใช่แค่เลี้ยงดูเขาให้เติบโตแต่เป็นเรื่องการสร้างคนที่มีคุณภาพ”

74

โครงการ

67

ภาคี

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ

ปัญหาของประเทศไทยมีขนาดใหญ่และซับซ้อนเกินที่องค์กรใดองค์กรหนึ่งจะแก้ไขได้ด้วยตัวเอง ยังขาดโอกาสการ ”ลงมือทำร่วมกัน” ร่วมกันระหว่างโครงการเพื่อสังคมต่างๆ จึงยังไม่เกิด “SYNERGY (พลังร่วม)” เท่าที่ควรและขาดความเชื่อมโยง

โครงการสำคัญๆยังขาดการสนับสนุนในเชิงทุนและทรัพยากร ยังไม่เป็นที่รู้จักในสังคมเป็นวงกว้าง ทำให้ขาดการมีส่วนร่วมในการสนับสนุน ขาดกลไกสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและระดมทรัพยากร ต่างๆในระยะยาว

Register
ร่วมสนับสนุน

เพื่อนภาคีร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ