ร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ พลเมืองสร้างสังคมดี

ร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ พลเมืองสร้างสังคมดี

1

2

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 9 มกราคม 2559 คอลัมน์ @weekly