“ปันกัน” บ้านสร้างโอกาส เปลี่ยนของในบ้าน “คุณ” ช่วยทุนการศึกษา “น้อง” ที่งาน Good Society Expo เทศกาลทำดีหวังผล

“ปันกัน” บ้านสร้างโอกาส เปลี่ยนของในบ้าน “คุณ” ช่วยทุนการศึกษา “น้อง” ที่งาน Good Society Expo เทศกาลทำดีหวังผล

“เราต้องการให้สังคมรับรู้ว่า ปันกัน คือบ้านแห่งการให้โอกาสแก่เด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษา”

ให้การ “ช็อป” ของคุณ ได้ “ช่วย” สังคมไปพร้อมกัน  พบ Socialgiver พื้นที่ออนไลน์ส่งเสริมการให้ ที่งาน “Good Society Expo” เทศกาลทำดีหวังผล

ให้การ “ช็อป” ของคุณ ได้ “ช่วย” สังคมไปพร้อมกัน พบ Socialgiver พื้นที่ออนไลน์ส่งเสริมการให้ ที่งาน “Good Society Expo” เทศกาลทำดีหวังผล

Socialgiver คือ พื้นที่ออนไลน์www.socialgiver.com ที่ให้คุณได้ “ช็อป” และ “ช่วย” สังคมไปพร้อมๆกัน คุณสามารถ “ช็อป” ห้องพักดีๆ จากรีสอร์ทหรือโรงแรมชั้นนำในราคาตลาดก็จริง แต่ความพิเศษคือ เป็นราคาจ่ายที่คุณซื้อได้ทั้ง “ความสุข” และ “ความดี”

“รวมพลังคนจิตอาสา” ช่วยสังคมให้น่าอยู่  ที่งาน “Good Society Expo เทศกาลทำดีหวังผล”

“รวมพลังคนจิตอาสา” ช่วยสังคมให้น่าอยู่ ที่งาน “Good Society Expo เทศกาลทำดีหวังผล”

งาน Good Society Expo กลไกกลางเชื่อมโอกาสของงานอาสา กิจกรรมเพื่อสังคม ของภาคีองค์กรภาคสังคม ที่เชื่อมเข้ากับคนที่สนใจ ทั้งประชาชนทั่วไป ภาคธุรกิจ และภาครัฐ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครบุคคลหลากหลายกลุ่มโดยไม่จำกัดอายุ นอกจากนั้นงานนี้ยังถือเป็นงานแรกทีเกิดความร่วมมือจากอาสารวมกว่า 140 คน

ปั้น “อาสาสมัคร” ช่วยสังคมให้น่าอยู่ ที่ ” Good Society Expo เทศกาลทำดีหวังผล”

ปั้น “อาสาสมัคร” ช่วยสังคมให้น่าอยู่ ที่ ” Good Society Expo เทศกาลทำดีหวังผล”

การเตรียมงานอาสาสมัครเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานเทศกาลทำดีหวังผล โดยวันแรกของการปฐมนิเทศอาสาสมัครในงาน “Good Society Expo 2017 เทศกาลทำดีหวังผล” ที่จะมีขึ้นในวันที่ 9-11 มิถุนายน ที่ เซ็นทรัลเวิลด์ เป็นการปฐมนิเทศพนักงานกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ที่ลงทะเบียนร่วมเป็นอาสาสมัครจำนวนกว่า 60 คน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในแนวคิดของงานเทศกาลทำดีหวังผลนี้ และกระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจให้เห็นภาพและคุณค่าของการทำงานอาสาสมัคร เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อร่วมพัฒนาสังคม

สุขภาพดีไม่มีขาย.. ถ้าอยากได้ต้องลงมือทำ  สสส. จับมือ 16 องค์กรภาคี  ชวนคนไทยขยับปรับชีวิต “ลดเสี่ยง” กาย อาหาร เพศ ที่”Good Society Expo”

สุขภาพดีไม่มีขาย.. ถ้าอยากได้ต้องลงมือทำ สสส. จับมือ 16 องค์กรภาคี ชวนคนไทยขยับปรับชีวิต “ลดเสี่ยง” กาย อาหาร เพศ ที่”Good Society Expo”

“การมีพฤติกรรมสุขภาพด้านต่างๆของคนไทยมีความเสี่ยงทั้งเรื่องอาหาร กิจกรรมทางกาย เพศ โดยเฉพาะในช่วงอายุ 15-24 ปี เริ่มสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ ขณะที่ผลสำรวจคนไทยในเขตเมืองเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ. ใอายุเฉลี่ยการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของคนรุ่นใหม่ลดลง

“คุณ” ช่วยได้! ให้สังคมน่าอยู่ มีใจ มีดี มีเวลา   มาเป็น “อาสาสมัคร” กับ “เครือข่ายจิตอาสา”   ที่ ” Good Society Expo เทศกาลทำดีหวังผล”

“คุณ” ช่วยได้! ให้สังคมน่าอยู่ มีใจ มีดี มีเวลา มาเป็น “อาสาสมัคร” กับ “เครือข่ายจิตอาสา” ที่ ” Good Society Expo เทศกาลทำดีหวังผล”

ปัญหาที่พบในงานอาสาสมัคร คือคนในสังคมมักจะมองภาพของงานอาสาสมัครเป็นเรื่องยากและมีตัวเลือกที่จำกัด รวมทั้งองค์กรอาสาสมัครเเยกกันอยู่จึงทำให้คนทั่วไปไม่รู้จักงานอาสาสมัครเเละไม่มีช่องทาง เครือข่ายจิตอาสา จึงมุ่งประสานความร่วมมือและเสริมพลังการทำงานขององค์กรที่ทำงานด้านอาสาสมัครและการให้เกี่ยวกับจิตอาสาโดยเน้นที่คุณค่าของความสามัคคีการมีส่วนร่วมและการสร้างสรรค์ประโยชน์สุขในสังคม

จริงหรือที่..การศึกษาไทยยังอยู่ใน “เขาวงกต” ? ร่วมหาทางออกกับ“ยุวพัฒน์” และ “4 องค์กรภาคี” ที่ “Good Society Expo เทศกาลทำดีหวังผล”

จริงหรือที่..การศึกษาไทยยังอยู่ใน “เขาวงกต” ? ร่วมหาทางออกกับ“ยุวพัฒน์” และ “4 องค์กรภาคี” ที่ “Good Society Expo เทศกาลทำดีหวังผล”

“อยากให้ทุกคนรู้สึกว่าเป็นปัญหาร่วมกัน เพราะเชื่อว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมมากมายเกิดจากระบบการศึกษาที่ไม่ดี เวลาเกิดปัญหาก็โทษว่าเป็นเพราะไม่มีความรู้ ไม่มีการศึกษา เราพยายามที่จะจัดบูธที่ไม่ใช่นิทรรศการมีคนมาอ่านข้อความให้ฟังเเต่จะมีกิจกรรมเพื่อสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมจริงๆ ให้คนที่มาเดินห้างเกิดความสนใจในเรื่องความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นเเล้วค่อยไปช้อปปิ้งต่อก็ได้ อย่างน้อยเพื่อให้เกิดความตระหนักต่อปัญหาการศึกษาในประเทศไทย และอาจจะเกิดการฉุกคิดและร่วมลงมือทำกับหน่วยงานต่างๆ ในอนาคตก็ได้”

จริงหรือ ที่ “คนพิการ”กว่า 350,000 คนยังไม่มีงานทำ  พบนวัตกรรมการจ้างงานคนพิการกับมูลนิธินวัตรกรรมทางสังคม ร่วม 9 องค์กรภาคี ชูแนวคิด “สังคมร่วม รวมเราทุกคน”  ที่งาน “Good Society Expo”

จริงหรือ ที่ “คนพิการ”กว่า 350,000 คนยังไม่มีงานทำ พบนวัตกรรมการจ้างงานคนพิการกับมูลนิธินวัตรกรรมทางสังคม ร่วม 9 องค์กรภาคี ชูแนวคิด “สังคมร่วม รวมเราทุกคน” ที่งาน “Good Society Expo”

“เวลาเราพูดถึงคนพิการมักจะคิดว่าชีวิตเขาลำบาก เราจะดึงศักยภาพของเขาออกมาให้สังคมรับรู้ว่าพวกเขาสามารถทำงานได้ ไม่ใช่ภาพของคนพิการที่รอคอยโอกาส ไม่ใช่คนยากลำบากเเละน่าสงสารเเต่เป็นคนพิการที่ลุกขึ้นมาได้เพราะกลไกทางสังคมสนับสนุน และคาดหวังว่าคนที่เดินเข้ามาในพาวิลเลียนจะเกิดมุมมองภาพของคนพิการต่างออกไปจากเดิม”

จริงหรือ “คอร์รัปชัน” จะลดลงได้ใน “สังคมเปิด” ร่วมเป็น “อาสาสมัครผู้สังเกตการณ์”ข้อตกลงคุณธรรม กับ “องค์กร์ต่อต้านคอร์รัปชัน”และ 10 องค์กรภาคี ที่ “Good Society Expo เทศกาลทำดีหวังผล”

จริงหรือ “คอร์รัปชัน” จะลดลงได้ใน “สังคมเปิด” ร่วมเป็น “อาสาสมัครผู้สังเกตการณ์”ข้อตกลงคุณธรรม กับ “องค์กร์ต่อต้านคอร์รัปชัน”และ 10 องค์กรภาคี ที่ “Good Society Expo เทศกาลทำดีหวังผล”

“ประเทศไทยส่วนใหญ่จะพูดถึงปัญหาคอร์รัปชันที่ดูเหมือนจะรุนแรงมากขึ้นแต่ไม่ค่อยพูดถึงวิธีแก้ปัญหาที่คนในสังคมจะมีส่วนร่วม”

“GOOD SOCIETY EXPO” ชวนคนรักษ์โลกร่วมลงมือทำ เพื่อ “ดิน – น้ำ – ป่า – เมือง” กับ “นักปฏิบัติเขียว” ตัวจริงจากภาคธุรกิจ-สังคม

“GOOD SOCIETY EXPO” ชวนคนรักษ์โลกร่วมลงมือทำ เพื่อ “ดิน – น้ำ – ป่า – เมือง” กับ “นักปฏิบัติเขียว” ตัวจริงจากภาคธุรกิจ-สังคม

“ตัวเลขพื้นที่ป่าประเทศไทยโดยเฉลี่ยหายไปปีละ 1 ล้านไร่ เราจะนำเสนอวิธีการดูแลสิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ ป่า เมืองที่คนเมืองมีส่วนร่วมได้”