“หอการค้าไทย-ตลท.” จับมือ “ภาคสังคม” เปิดตัวโครงการ “ปลุกพลัง เปลี่ยนไทย”  ชวนคนไทยลงมือทำ-กำหนดวิสัยทัศน์ชาติ”

“หอการค้าไทย-ตลท.” จับมือ “ภาคสังคม” เปิดตัวโครงการ “ปลุกพลัง เปลี่ยนไทย” ชวนคนไทยลงมือทำ-กำหนดวิสัยทัศน์ชาติ”

18 มกราคม 2558  – หอการค้าไทย, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สภาธุรกิจตลาดทุนไทย, สมาคมบริษัท จดทะเบียนไทย ร่วมกับองค์กรภาคสังคม ได้แก่ สสส., มูลนิธิเพื่อคนไทย, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย,  มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, เช้นจ์ ฟิวชันฯ, องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย), มูลนิธิชุมชนไท และอีกกว่า 20 องค์กรร่วมก่อตั้งรวมกว่า 100 เครือข่าย เปิดตัวโครงการ “ปลุกพลัง เปลี่ยนไทย” หรือ “Inspiring Thailand” โครงการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมเปลี่ยนแปลงประเทศ   ร่วมสร้างวิสัยทัศน์ชาติ 2575 ฉบับประชาชน ประกาศต่อสาธารณะในเดือนมิถุนายนศกนี้ โครงการปลุกพลัง เปลี่ยนไทย (Inspiring Thailand) คือ โครงการความร่วมมือขององค์กรภาคสังคม ภาคธุรกิจ ภาควิชาการ และภาครัฐ โดยมีความมุ่งหวังที่จะร่วมกันสร้างปฏิบัติการเพื่อปลุกพลัง สร้างสรรค์ประเทศไทย ให้น่าอยู่ โดยมีองค์ประกอบโครงการ 4 ส่วน ได้แก่ (1) การระดมความคิดของคนไทยทั้งสังคมเพื่อสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ในการพัฒนาประเทศ ผ่านเวทีวิสัยทัศน์ […]

  • 1
  • 5
  • 6