1
HiveSters

HiveSters.com เป็นเว็บไซต์ออนไลน์ที่รวบรวมเเละรับจัดกิจกรรมไลฟ์สไตล์หลากหลายที่สนุกสนานในประเทศไทย เรามุ่งมั่นในการคัดเลือกกิจกรรมที่ดีเเละมีคุณภาพที่สุด พร้อมนำเสนอกทางเลือกที่ยั่งยืนกว่าให้ผู้บริโภคอีกด้วย เราจึงไม่ได้เป็นเว็บไซต์สำหรับจองกิจกรรมเท่านั้น หากเเต่ยังเป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อสร้างการตระหนักรู้ของSustainable Lifestyle อีกทั้งยังเป็นคอมมิวนิตี้ที่เชื่อมโยงคนที่หลงไหลการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนเข้าด้วยกันอีกด้วย

โครงการบรรลุผล

SE-Market_about
E-Marketplace for SE

ด้วยในปัจจุบันมนุษย์รับเอาเทคโนโลยีมาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิต การส่งข้อความ ข่าวสาร รวมทั้งการซื้อขายสินค้านั้นทำได้ง่ายเพียงแค่ปลายนิ้ว
โครงการ E-Marketplace for SE คือการนำเอานวัตกรรมมาร่วมแก้ปัญหาให้กับธุรกิจเพื่อสังคม ตั้งแต่การช่วยให้สามารถบริหารจัดการระบบการจัดจำหน่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไปจนถึงเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและกระจายสินค้าและบริการในวงกว้าง เพิ่มโอกาสขยายตลาดไปสู่ต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเติบโตของภาคธุรกิจเพื่อสังคมได้อย่างยั่งยืน

โครงการบรรลุผล