บ้านต้นรักษ์ เรียนรู้

การศึกษา/พัฒนาเยาวชน
DSC01153 - Copy

เกี่ยวกับโครงการ

เป็นบ้านที่ช่วยเหลือเด็ก เยาวชนที่เคยก้าวเดินเส้นทางที่ผิดให้มีโอกาสในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตใหม่ให้ถูกต้องและสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองมีอาชีพที่มั่นคงยั้งยืนโดยนำหลักการพอเพียงมาเป็นที่ยึดเหนี่ยว

ปัญหาและที่มา (Why)

จากปัญหายาเสพติดที่มีมากในชุมชนที่อยู่อาศัยทำให้เยาวชน และคนในชุมชนมีความเสี่ยงมากมาย เยาวชนไม่น้อยที่ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และต้องเดินจำหน่ายยาให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง อาชีพค้ายานี้ทำได้ไม่นานก็ถูกจับ ทำให้ลูก หลาน สมาชิกคนอื่นๆในบ้านก็จะขาดคนเลี้ยงดู ไม่มีรายได้อะไรเลี้ยงคนที่เหลือภายในครอบครัว  ต้นเหตุที่ต้องทำอาชีพนี้ส่วนมากมาจากการไม่มีวุฒิทางการศึกษา ความรู้น้อย รายได้ไม่พอกับรายจ่ายภายในบ้าน และเยาวชนที่เคยต้องโทษเมื่อพ้นโทษออกมากลับมาสู่ชุมชนเดิม เยาวชนกลุ่มนี้จะไม่ได้รับโอกาสในการแก้ตัวเลย เขาจะถูกตีตราจากคนในชุมชน เมื่อไม่มีผู้ให้โอกาสเยาวชนเหล่านี้ก็จะกระทำผิดซ้ำอีก

ทางแก้ปัญหา (How)

เปิดบ้านรับเด็ก เยาวชนเข้ามาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระยะเวลาหนึ่งซึ่งระยะเวลาโดยนำวิชาเกษตรมาช่วยและหาอาชีพที่เด็กสนใจจะเรียนรู้ ซึ่งระยะเวลาในการดูแลเด็กคนนั้นจะขึ้นอยู่กับความพร้อมของเด็กแต่ละคนในการกลับสู่สังคม

วิธีการทำงาน

รับเยาวชนมาจากที่ต่างๆโดยวิธีเพื่อนบอกเพื่อน จากนั้นจึงจัดกระบวนการเพื่อเรียนรู้นิสัยของเยาวชนแต่คน พร้อมค้นหาความถนัด ความชอบของแต่ละคน และจัดกระบวนการเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม รวมทั้งได้มีการสอนการทำเกษตรธรรมชาติเพื่อเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเองอย่างสุจริตต่อไปได้ โดยแต่ละครั้งที่ทำกระบวนการจะจัดให้เด็ก 5-7 คน เพื่อเข้าถึงชีวิตของเยาวชนแต่ละคนอย่างแท้จริง

สถานะและความสำเร็จในปัจจุบัน

บ้านต้นรักษ์เปิดมาได้10ปีเด็ก เยาวชนที่ผ่านเข้ามาทั้งหมด579คนไม่มีใครที่กลับเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกเลยมีน้องๆทุกคนเรียนต่อจนจบม.3บ้างปวช/ปวส/ป.ตรีบ้างแล้วแต่เขามีทำงานบริษัทประมาณ280คนกลุ่มนี้ไม่มีพื้นที่ทำเกษตรและสภาพที่อยู่อาศัยไม่เอื้ออำนวยต่อการทำธุรกิจ. แต่รู้จักประมาณตนในการใช้จ่าย 160คนเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายอาหารแปรรูปจากเกษตร. อีก149คนเป็นเกษตกรเต็มตัวกลุ่มนี้มีพื้นที่ครอบครัวสนับสนุน

เป้าหมายของโครงการในช่วง 1 ปี ข้างหน้า

สามารถรับเยาวชนเพิ่มขึ้นเป็นครั้งละ10คนและสร้างอาชีพใหม่เพื่อเพิ่มช่องทางให้กับน้องที่สนใจการทำประมงชายฝั่ง

เป้าหมายของโครงการในช่วง 3 ปี ข้างหน้า

สามารถรับเยาวชนได้300คนภายในสามปีในชุมชนก็จะมีเยาวชนที่ดีเพิ่มขึ้น300คน

เป้าหมายระยะยาวที่โครงการนี้จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และสิ่งแวดล้อม

เยาวชนได้มีโอกาสในการแก้ไขชีวิตที่ก้าวเดินเส้นทางผิดให้กลับมาใช้ชีวิตที่ดีและได้รับการยอมรับจากคนรอบข้าง คนในชุมชน..

ความสำเร็จของโครงการและวิธีวัดผลลัพธ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

เยาวชนที่ผ่านเข้ามาในขบวนการบ้านต้นรักษ์จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและทุกคนสามารถสร้างรายได้สร้างอาชีพจากความถนัดความชอบความเหมาะสมให้กับตัวเองได้และต้องมาจากการกระทำที่สุจริตโดยจะค่อยติดต่อไปมาหาสู่กันแบบคนในครอบครัว

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านเครือข่ายภาคีอย่างไรบ้าง

ช่องทางการตลาด มีสถานที่ให้เราได้ไปออกบรูทขายสินค้าและเพื่อให้ได้แนะนำโครงการให้คนอื่นๆได้รู้จัก

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านองค์ความรู้อย่างไรบ้าง

  1. องค์ความรู้ในการบริหารจัดการองค์กรให้สามารถสร้างรายได้เพื่อใช้ในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
  2. คำแนะนำในการจดแจ้งว่าควรจะจดในรูปแบบไหนดีเช่นเป็นธุรกิจในครอบครัว เป็นกิจการเพื่อสังคม เป็นกลุ่มอิสระ เป็นต้นเพราะตอนนี้ยังไม่ได้มีการจดใดๆทั้งสิ้นซึ่งขณะนี้ยังเป็นโครงการบ้านต้นรักษ์ที่ทำมาเป็นระยะเวลา10ปี

โครงการมีความต้องการการสนับสนุนด้านเเหล่งทุนอย่างไรบ้าง

ทรัพย์สิน: ต้องการคณะที่สนใจช่วยสร้างบ้าน หรือผู้ที่อยากจะบริจาคอุปกรณ์สำหรับสร้างบ้านแบบน๊อคดาวหรือบ้านเล็กๆอยู่กันได้หลังละ 3-4คน ประมาณ 4 หลัง โดยปัจจุบันไม่มีงบที่จะทำในส่วนนี้ทำให้น้องๆที่เป็นผู้ชายต้องกลางเต็นนอน ส่วนน้องผู้หญิงก็อยู่บ้านเช่าใกล้ๆกับที่ทำโครงการ หากมีบ้านหลังเล็กที่สามารถเคลื่อนย้ายได้จะนำมาปลูกในพื้นที่ที่ทำโครงการ เมื่อหมดสัญญาเช่าพื้นที่นี้ก็ยังสามารถย้ายบ้านไปในพื้นที่เช่าทำโครงการใหม่ได้เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย เงินทุน: 300,000 บาท เพื่อเตรียมพื้นที่ให้เด็กๆ ได้ทดลองลงมือทำอาชีพเกษตรในแขนงต่างๆ ได้ค้นหาความถนัดความชอบของตัวเอง รวมถึงแบ่งพื้นที่เพื่อปลูกบ้านพักให้กับเด็กๆ ในโครงการด้วย

รายละเอียดองค์กรที่รับผิดชอบโครงการ

อัญชลี โสดลำพึง. เป็นก่อตั้งบ้านต้นรักษ์ บ้านที่เปิดไว้ช่วยเหลือเด็กเยาวชนที่มีความเสี่ยงติดยาเสพติดและได้รับผลกระทบจากยาเสพติด

เจ้าของโครงการ

อัญชลี โสดลำพึง (อ้อม)
บ้านต้นรักษ์ เรียนรู้
กิจการเพื่อสังคม

ข้อมูลติดต่อ

soodlumpeng@hotmail.co.th
097-1310152

https://www.facebook.com/bantonruk?fref=ts

สนับสนุนโครงการนี้

ชื่อ-นามสกุล

เบอร์ติดต่อ

อีเมล

องค์กร/หน่วยงาน

คุณต้องการสนับสนุนเรื่องใด?

 คน/ความรู้ เครือข่าย เงิน/ทรัพยากร

รายละเอียดการสนับสนุน