โครงการร้านปันกัน โดย มูลนิธิยุวพัฒน์

โครงการพิเศษที่เป็นเครื่องมือสนับสนุนโครงการเพื่อสังคม
พาร์ค 1

เกี่ยวกับโครงการ

ร้านปันกัน ดำเนินงานในรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคมจำหน่ายสินค้าร่วมปัน จากนักปันใจดีที่ยังอยู่ในสภาพดีแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว โดยจะนำรายได้จากการจำหน่ายไปสร้างประโยชน์และก่อให้เกิดการเปลี่ยน แปลงที่ดีขึ้นแก่สังคมในด้านต่างๆ อีกทั้งยังเป็นกลไลในการขยายการมีส่วนร่วมของคนในสังคมด้วยการสร้างเครือข่ายนักปันและปันกันอาสา เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการแบ่งปันอย่างแท้จริง

ปัญหาและที่มา (Why)

โครงการเพื่อสังคมต่างๆ ที่มุ่งมั่นดำเนินงานเพื่อสร้างประโยชน์ให้สังคมนั้นจำเป็นต้องใช้งบประมาณเพื่อขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องอาศัยรูปแบบการระดมทุนที่ยั่งยืน อาทิ การให้ทุนการศึกษาของมูลนิธิยุวพัฒน์ ซึ่งเป็นการให้ทุนนักเรียนขาดโอกาสต่อเนื่องเป็นเวลา 6 ปี เป็นต้น โครงการร้านปันกัน โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ จึงเกิดขึ้น เพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงานในเชิงกิจการเพื่อสังคม และเป็นต้นแบบที่โครงการเพื่อสังคมต่างๆ สามารถนำไปทำซ้ำเพื่อใช้เป็นช่องทางในการระดมทุนอย่างยั่งยืนได้ด้วยตนเอง

ทางแก้ปัญหา (How)

เป็นศูนย์กลางรับปันสิ่งของสภาพดีที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว เพื่อนำมาจำหน่ายและนำรายได้มาเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กๆ ที่ขาดโอกาส ใน มูลนิธิยุวพัฒน์ และการเป็นต้นแบบ (platform) ให้กับองค์กร มูลนิธิ หรือชุมชนอื่นๆ ในการระดมทุนด้วยตัวเองอย่างยั่งยืน

วิธีการทำงาน

รับปันสิ่งของสภาพดีที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว ผ่านขั้นตอนการคัดแยกและตั้งราคาสินค้าจากคลังสินค้า เพื่อนำไปจำหน่ายในร้านปันกันในราคาย่อมเยา นำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กๆ ที่ขาดโอกาส ใน มูลนิธิยุวพัฒน์

สถานะและความสำเร็จในปัจจุบัน

ร้านปันกัน โดย มูลนิธิยุวพัฒน์ ได้เปิดดำเนินงานมาแล้วตั้งแต่ปี 2543 โดยได้พัฒนารูปแบบเป็นธุรกิจเพื่อสังคมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ โดยในปี 2557 ที่ผ่านมาสามารถระดมทุนการศึกษาให้กับมูลนิธิยุวพัฒน์ได้กว่า 15 ล้านบาท และสร้างการมีส่วนร่วมของคนในสังคมทั้งบุคคลทั่วไปและองค์กรได้มากกว่าแสนราย ปัจจุบันร้านปันกัน โดย มูลนิธิยุวพัฒน์ มีจำนวน 6 สาขา ได้แก่ สาขา พาราไดซ์ พาร์ค ศรีนครินทร์ สาขาเดอะไนน์ พระรามเก้า สาขาเดอะพาซิโอ มอลล์ ลาดกระบัง สาขาเซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว สาขาเทสโก้โลตัส พระรามหนึ่ง และ สาขาปาล์ม ไอส์แลนด์ เทพารักษ์ รวมถึง ร้านปันกัน Pop up store เป็นหน่วยร้านค้าเคลื่อนที่ไปตามพื้นที่ที่มีศักยภาพทางธุรกิจ โดยที่ผ่านมาร้านปันกันได้นำ Pop up store ไปเปิดบริการแล้วในพื้นที่ใจกลางเมืองอย่าง ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิร์ล, อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ สีลม และ จะเปิดทำการในพื้นที่ ซีคอน สแควร์ บางแค ในเดือนตุลาคมนี้ ในส่วนของ โครงการปันกัน ฟรี แฟรนไชส์ โครงการต้นแบบการระดมทุนอย่างยั่งยืนและนำรายได้ไปพัฒนาสังคมตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ขององค์กรและมูลนิธิเพื่อสังคม ปัจจุบันร้านปันกันมีแฟรนไชส์อยู่ 2 แห่ง ได้แก่ โคราชปันกัน โดย มูลนิธิชุมชนโคราช และ เรย์ปันกัน โดย มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อพัฒนาคนพิการ

เป้าหมายของโครงการในช่วง 1 ปี ข้างหน้า

เป้าหมายในการเปิดสาขาเพิ่มขี้นอย่างน้อย 4 สาขา ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงพื้นที่ในการเปิด Pop up store ไม่น้อยกว่า 4 พื้นที่ โดยคาดว่าจะสร้างการมีส่วนร่วมไม่ต่ำกว่า 3 แสนราย

เป้าหมายของโครงการในช่วง 3 ปี ข้างหน้า

ร้านปันกันมีมากกว่า 10 สาขา และเพิ่มร้านปันกัน pop up store จาก 1 ร้านเป็น 2 ร้าน โดยแต่ละร้านสามารถเปิดบริการได้ ไม่น้อยกว่า 4 พื้นที่ สร้างการมีส่วนร่วมเพิ่มจำนวนนักปันไม่ต่ำกว่า 6 แสนราย

เป้าหมายระยะยาวที่โครงการนี้จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และสิ่งแวดล้อม

การสร้างการมีส่วนร่วม และการปลูกจิตสำนึกในเรื่องของการแบ่งปันของคนในสังคมให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงการให้ความรู้ในเรื่องการนำสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มาหมุนเวียนช่วยลดประมาณการบริโภคและปริมาณขยะให้น้อยลง (Recycle Reuse Reduce)

ความสำเร็จของโครงการและวิธีวัดผลลัพธ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

โครงการปันกัน มีเป้าหมายในการปลูกจิตสำนึกและขยายการมีส่วนร่วมของคนในสังคมเพื่อสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน และผลจากการแบ่งปันก่อนให้เกิดประโยชน์แก่สังคมในด้านต่างๆ อย่างยั่งยืน ตัวชี้วัดความสำเร็จของปันกันคือ จำนวนยอดร่วมปันที่สามารถเปลี่ยนเป็นทุนการศึกษาที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ผู้ร่วมปันที่จะนึกถึงปันกันเป็นตัวเลือกแรกเมื่อมีความต้องการจะบริจาคสิ่งของ ผู้ซื้อสินค้าและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งที่เป็นบุคคลทั่วไปและองค์กรต่างๆ ในการขยายสังคมแห่งการแบ่งปันให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น รวมถึงการได้เป็นต้นแบบ (platform) ให้กับองค์กร มูลนิธิ หรือชุมชนอื่นๆ ในการระดมทุนด้วยตัวเองอย่างยั่งยืน และชุมชนเหล่านั้นได้มีส่วนขยายสังคมแห่งการแบ่งปันต่อไปอีกในหลายๆ พื้นที่

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านคนอย่างไรบ้าง

• ผู้เข้าร่วมเป็นทีมงานร้านปัน สนใจทำงานเพื่อสังคมและสามารถทำเป็นอาชีพที่มั่นคงอย่างยั่งยืนได้ มีความรู้เชี่ยวชาญในส่วนงานดังต่อไปนี้ ฝ่ายปฏิบัติการร้านค้า คลังสินค้า โลจิสติกส์ และการจัดกิจกรรม • ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านงานประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะประเภทสื่อ online เช่นการจัดทำ แคมเปญ online, viral clip ระดมของ เป็นต้น ทำให้ปันกันเป็นตัวเลือกแรกของทุกคนเมื่อต้องการบริจาคสิ่งของ • อาสาสมัครในรูปแบบที่สามารถให้เวลาอย่างจริงจังและทำต่อเนื่อง อาทิ ร่วมกิจกรรมระดมทุน พนักงานขายหน้าร้าน ทำงานคัดแยกสินค้า เป็นต้น

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านเครือข่ายภาคีอย่างไรบ้าง

• ภาคีช่วยสร้างการขยายสังคมแห่งการแบ่งปัน ทั้งในส่วนของการจัดกิจกรรรมระดมทุนและระดมสิ่งของ • ร้านค้า ห้างร้าน และองค์กร์ที่มีศักยภาพ แบ่งปันสินค้าให้กับร้านปันกัน • ภาคีที่เอื้อต่อการดำเนินงานร้านปันกัน เช่น การอนุเคราะห์พื้นที่ที่มีศักยภาพในการเปิดร้านปันกันและพื้นที่ตั้งร้านปันกัน pop up store • ภาคีที่เชื่อมอาสาสมัคร

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านองค์ความรู้อย่างไรบ้าง

องค์ความรู้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ต่างประเทศ - ในเรื่องของ รูปแบบธุรกิจเพื่อสังคมที่คล้ายๆ กับร้านปันกัน เพื่อนำมาเป็นต้นแบบในการพัฒนาร้านปันกัน ในประเทศ - องค์กรธุรกิจต่างๆ ที่สามารถแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการบริหารจัดการร้านค้าปลีก

โครงการมีความต้องการการสนับสนุนด้านเเหล่งทุนอย่างไรบ้าง

เงินทุนที่สามารถช่วย สนับสนุนกิจการร้าน เช่น การบริจาคค่าพื้นที่ ค่าดำเนินการทางด้านโลจิสติกส์ ค่าทีมงานบุคคลากร เป็นต้น

รายละเอียดองค์กรที่รับผิดชอบโครงการ

มูลนิธิยุวพัฒน์ ก่อตั้งปี 2536 เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 300 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนที่ขาดโอกาสให้มีพื้นฐานการศึกษาและพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ มูลนิธิฯ ไม่เพียงให้การศึกษา แต่ยังปลูกจิตสำนึกของคุณธรรมความดีให้แก่เด็กๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อ “พัฒนาเยาวชน” ให้พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสังคมไทยที่ดี

เจ้าของโครงการ

สดุดี ชลิตเรืองกุล
มูลนิธิยุวพัฒน์
มูลนิธิ

ข้อมูลติดต่อ

adminpankan@ybf.premier.co.th
02 3011096, 081 9036639
http://www.pankansociety.com
https://www.facebook.com/pankansociety

สนับสนุนโครงการนี้

ชื่อ-นามสกุล

เบอร์ติดต่อ

อีเมล

องค์กร/หน่วยงาน

คุณต้องการสนับสนุนเรื่องใด?

 คน/ความรู้ เครือข่าย เงิน/ทรัพยากร

รายละเอียดการสนับสนุน