1
HiveSters

HiveSters.com เป็นเว็บไซต์ออนไลน์ที่รวบรวมเเละรับจัดกิจกรรมไลฟ์สไตล์หลากหลายที่สนุกสนานในประเทศไทย เรามุ่งมั่นในการคัดเลือกกิจกรรมที่ดีเเละมีคุณภาพที่สุด พร้อมนำเสนอกทางเลือกที่ยั่งยืนกว่าให้ผู้บริโภคอีกด้วย เราจึงไม่ได้เป็นเว็บไซต์สำหรับจองกิจกรรมเท่านั้น หากเเต่ยังเป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อสร้างการตระหนักรู้ของSustainable Lifestyle อีกทั้งยังเป็นคอมมิวนิตี้ที่เชื่อมโยงคนที่หลงไหลการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนเข้าด้วยกันอีกด้วย

  • คน/ความรู้
  • การทำระบบเว็บไซต์/การสื่อสารการตลาด/เทคนิคการตลาดออนไลน์
0%
  • เครือข่าย
  • ภาคีที่ช่วยเชื่อมต่อให้ Hivestersจัดกิจกรรม team buliding หรือ CSR
0%
  • เงิน/ทรัพยากร
  • ต้องการสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ เพิ่มขยายฐานกิจกรรมสู่วงกว้าง
0%
SE-Market_about
E-Marketplace for SE

ด้วยในปัจจุบันมนุษย์รับเอาเทคโนโลยีมาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิต การส่งข้อความ ข่าวสาร รวมทั้งการซื้อขายสินค้านั้นทำได้ง่ายเพียงแค่ปลายนิ้ว
โครงการ E-Marketplace for SE คือการนำเอานวัตกรรมมาร่วมแก้ปัญหาให้กับธุรกิจเพื่อสังคม ตั้งแต่การช่วยให้สามารถบริหารจัดการระบบการจัดจำหน่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไปจนถึงเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและกระจายสินค้าและบริการในวงกว้าง เพิ่มโอกาสขยายตลาดไปสู่ต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเติบโตของภาคธุรกิจเพื่อสังคมได้อย่างยั่งยืน

  • คน/ความรู้
%
  • เครือข่าย
%
  • เงิน/ทรัพยากร
%