HiveSters

เศรษฐกิจ
1

เกี่ยวกับโครงการ

HiveSters.com เป็นเว็บไซต์ออนไลน์ที่รวบรวมเเละรับจัดกิจกรรมไลฟ์สไตล์หลากหลายที่สนุกสนานในประเทศไทย เรามุ่งมั่นในการคัดเลือกกิจกรรมที่ดีเเละมีคุณภาพที่สุด พร้อมนำเสนอกทางเลือกที่ยั่งยืนกว่าให้ผู้บริโภคอีกด้วย เราจึงไม่ได้เป็นเว็บไซต์สำหรับจองกิจกรรมเท่านั้น หากเเต่ยังเป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อสร้างการตระหนักรู้ของSustainable Lifestyle อีกทั้งยังเป็นคอมมิวนิตี้ที่เชื่อมโยงคนที่หลงไหลการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนเข้าด้วยกันอีกด้วย

ปัญหาและที่มา (Why)

มีกิจกรรมยั่งยืนมากมายในประเทศไทย เเต่มีน้อยคนนักที่ตระหนัก รับรู้ ใส่ใจเเละเห็นคุณค่าในกิจกรรมเเนวนี้ หลายๆคนยังชอบในกิจกรรมที่ไม่ยั่งยืนที่ส่งผลกระทบทางสังคม สิ่งเเวดล้อมเเละเศรษฐกิจ เช่น การดูปลาวาฬที่โดนขังในaquariumที่จะทำให้อายุปลาวาฬสั้นลงอย่างมาก เมื่อเทียบกับกิจกรรมยั่งยืนในการดูปลาวาฬที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติ หรือกิจกรรมกับช้างที่ช้างโดนบังคับทรมานให้มาเตะฟุตบอลหรือวาดภาพ เมื่อเทียบกับกิจกรรมยั่งยืนในการเที่ยวกับช้างตามที่อาศัยอยู่อย่างธรรมชาติ

ทางแก้ปัญหา (How)

HiveStersต้องการสร้างการตระหนักรับรู้ในกิจกรรมที่ยั่งยืนผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานเเละโปรโมทSustainable Lifestyle Movement เพื่อให้คนหมู่มากหันมาสนใจการทำกิจกรรมเเละการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนมากขึ้น เเละเปลี่ยนเเปลงพฤติกรรมของตัวเอง เช่นกิจกรรมโยนข้าวออร์แกนิค(Organic Rice Parachuting) กับชาวนาข้าวออร์แกนิค ที่ลูกค้าสามารถเรียนรู้วิธีการทำนาอย่างยั่งยืน เข้าใจเเละเห็นคุณค่า benefitsของข้าวออร์แกนิค รู้ว่านาออร์แกนิคนั้นดีเเละต่างจากนาเคมีที่ไม่ดีอย่างไร

วิธีการทำงาน

เราสร้างการตระหนักรับรู้ของการใช้ชิวิตอย่างยั่งยืนSustinable Lifestyle ผ่านการraise awarenessในcausesต่างๆ เช่นการอนุรักษ์สัตว์: ผ่านกิจกรรมดูปลาวาฬกับนักวิจัยที่พาไปดูปลาวาฬอย่างถูกวิธี นอกเหนือจากการให้ความรู้เกี่ยวกับปลาวาฬเเล้ว ยังสอนเกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์น้ำอีกด้วย, การอนุรักษ์วัฒนธรรม: ที่เราทำงานกับชุมชนตลาดน้อยในการสร้างเเละโปรโมทกิจกรรมThe Forgotten Talad Noi Neighborhood Discovery ให้คนได้รู้จักชุมชนเเละสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามที่กำลังจะเลือนหายให้คงอยู่ต่อไป การกินอยู่ที่ดี: เราจัดกิจกรรมปลูกผักให้คนเรียนรู้ที่จะปลูกผักออร์แกนิคง่ายๆเองที่บ้าน จะได้มีสุขภาพที่ดี ทำอาหารทานกินเองได้

สถานะและความสำเร็จในปัจจุบัน

ตลอด1ปีกว่าที่ผ่านมา เราได้สร้างผลกระทบที่ดีในการสร้างความตระหนักรู้ของSustainable Lifestyleสู่ผู้คนในวงกว้าง ทั้งคนที่ไม่เคยสนใจได้หันมาสนใจทำกิจกรรมดีๆ เเละคนที่รู้จักอยู่เเล้วให้สนใจเเละอินมากยิ่งขึ้น เราทำให้ผู้คนรู้สึกว่า การทำกิจกรรมเเละใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนนั้นสนุกเเละก็ไม่ยากเย็นที่จะทำอีกด้วย ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนเเปลงทางพฤติกรรมไปในทางที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น เช่น คนที่ได้มากิจกรรมนาข้าวออร์แกนิค เข้าใจว่าข้าวออร์แกนิคนั้นดีอย่างไรเเละข้าวเคมีนั้นอันตรายอย่างไรบ้าง กลับไปบ้าน ก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาทานข้าวออร์แกนิคเพราะดีต่อสุขภาพเเละยังโปรโมทให้คนอื่นหันมาลองทาน เป็นต้น หลายๆองค์กรเเละบริษัทได้ให้ความสนใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการให้HiveStersจัดทำกิจกรรมCSRเเละTeam Buildingให้ เพราะรู้สึกว่านอกจากจะสนุกเเล้วยังได้สร้างimpactsที่ดีให้สังคมได้โดยตรงจริงๆ ไม่ได้เป็นการทำกิจกรรมที่ฉาบฉวย กิจกรรมนั้นเกิดการเปลี่ยนเเปลงทางสังคมเเละชุมชนในทางบวกที่เข้าไปร่วมทำจริงๆ เช่นการไปทำกิจกรรมโยนนาข้าวออร์แกนิคกับพี่ๆชาวนา นอกจากคนในทีมจะสนุกเเล้ว ยังได้ความรู้เกี่ยวกับออร์แกนิคเเละรู้สึกเห็นคุณค่าของข้าวออร์แกนิคมากยิ่งขึ้น พี่ๆชาวนาที่ปัจจุบันประสบปัญหาขาดทุนมาตลอดเนื่องจากความยากของการทำนาออร์แกนิค ก็รู้สึกดีใจที่มีคนมาให้ความสำคัญกับสิ่งที่เค้ากำลังทำอยู่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากเเละสวนทางกับกระเเสหลักที่คนส่วนมากจะปลูกเเต่นาเคมีเพราะหวังจะได้เงินเร็วๆ ผู้จัดกิจกรรมที่เราเข้าไปพาร์ทเนอร์ด้วยก็มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นเเละเป็นที่รู้จักคนคนมากขึ้นผ่านการโปรโมทของHiveSters ผ่านสื่อต่างๆทั้งในเเละต่างประเทศเช่นไทยรัฐ​, ช่อง 3, Nation TV, Marie Claire, BK Magazine, Bangkok Post, GURU Magazine, Travel & Leisure Magazine

เป้าหมายของโครงการในช่วง 1 ปี ข้างหน้า

เป้าหมายใน1ปีข้างหน้าคือการขยายจำนวนกิจกรรมให้มากขึ้น เเละสร้างการตระหนักรู้ของSustainable Lifestyle มากขึ้นเรื่อยๆผ่านกิจกรรมที่สนุกของHiveSters เเละเเคมเปญการสื่อสารที่จะทำให้คนสนใจในการทำกิจกรรมเเละใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน

เป้าหมายของโครงการในช่วง 3 ปี ข้างหน้า

อีก 3ปีข้างหน้า เราอยากขยายตลาดไปสู่ตลาดอาเซียน เนื่องจากมีกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจเเละเราสามารถช่วยเหลือสังคมได้ อีกทั้งประเทศไทยยังเป็นHubของการท่องเที่ยว ซึ่งคนมาเที่ยวประเทศไทยเเล้วก็ยังจะไปประเทศเพื่อนบ้านของเราอีกด้วย

เป้าหมายระยะยาวที่โครงการนี้จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายของHiveSters โดยหลักคือเราต้องการสร้างความตระหนักรู้เเละทำให้คนหันมาใช้ชีวิตSustainableมากยิ่งขึ้น เเละอยากสร้างเเละเพิ่มรายได้ที่ยั่งยืนให้กับผู้จัดกิจกรรมในประเทศไทย

ความสำเร็จของโครงการและวิธีวัดผลลัพธ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

HiveSters มีเป้าหมายสูงสุดในการสร้างการรับรู้Sustainable Lifestyle เพื่อที่จะไปสู่การเปลี่ยนเเปลงทางพฤติกรรมที่ดีของผู้บริโภค โดยตัววัดทางสังคมของHivesters วัดจาก • จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม • จำนวนคนที่รับรู้ในการโปรโมทSustainable Lifestyleผ่านทางกิจกรรมเเละสื่อต่างๆ • %รายได้ที่เพิ่มขึ้นของผู้จัดกิจกรรม

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านคนอย่างไรบ้าง

• Tech: เเนะนำในการทำระบบในเว็ปไซด์, UX/UI ให้ดีเเละมีประสิทธิภาพ ใช้งานง่ายเเละคล่องตัว • Branding and Communication: การสร้างเเคมเปญในการสื่อสาร, เเบรนด์positioning • Online marketing –strategiesเเละเทคนิคในการทำการตลาดออนไลน์

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านเครือข่ายภาคีอย่างไรบ้าง

• ภาคีที่จะช่วยเเนะนำกิจกรรมดีๆ • ภาคีที่จะช่วยเชื่อมต่อกับองค์กรที่มีความต้องการที่จะให้Hivestersจัดกิจกรรมteam buildingหรือCSRที่นอกจากจะสนุกเเล้วยังสร้างimpacts ที่ดีต่อสังคมโดยตรง

โครงการมีความต้องการการสนับสนุนด้านเเหล่งทุนอย่างไรบ้าง

ต้องการสนับสนุนทางด้านเงินทุน เพื่อไปใช้ในการพัฒนาเว็บไซด์, เพิ่มขยายฐานกิจกรรมให้มากยิ่งขึ้น เเละโปรโมทเเคมเปญSustainable lifestyle ให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

รายละเอียดองค์กรที่รับผิดชอบโครงการ

HiveSters.com เป็นเว็บไซต์ออนไลน์ที่รวบรวมเเละรับจัดกิจกรรมไลฟ์สไตล์หลากหลายที่สนุกสนานในประเทศไทย เรามุ่งมั่นในการคัดเลือกกิจกรรมที่ดีเเละมีคุณภาพที่สุด พร้อมนำเสนอกทางเลือกที่ยั่งยืนกว่าให้ผู้บริโภคอีกด้วย เราจึงไม่ได้เป็นเว็บไซต์สำหรับจองกิจกรรมเท่านั้น หากเเต่ยังเป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อสร้างการตระหนักรู้ของSustainable Lifestyle อีกทั้งยังเป็นคอมมิวนิตี้ที่เชื่อมโยงคนที่หลงไหลการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนเข้าด้วยกันอีกด้วย

เจ้าของโครงการ

อชิรญา ธรรมปริพัตรา
HiveSters
บริษัท

ข้อมูลติดต่อ

achiraya@hivesters.com
0817548629
http://www.hivesters.com
https://www.facebook.com/hivesters

สนับสนุนโครงการนี้

ชื่อ-นามสกุล

เบอร์ติดต่อ

อีเมล

องค์กร/หน่วยงาน

คุณต้องการสนับสนุนเรื่องใด?

 คน/ความรู้ เครือข่าย เงิน/ทรัพยากร

รายละเอียดการสนับสนุน