Socialgiver

โครงการพิเศษที่เป็นเครื่องมือสนับสนุนโครงการเพื่อสังคม
100project.001

เกี่ยวกับโครงการ

Socialgiver คือ พื้นที่ออนไลน์ที่ทำให้การ ‘ช็อป’ และ ‘ช่วย’ กลายเป็นเรื่องเดียวกัน โดยทุกคนสามารถเลือกซื้อสินค้าและบริการชั้นนำ ในราคาสุดพิเศษจากทั่วประเทศ พร้อมไปกับการสนับสนุนโครงการดีๆเพื่อสังคม เพื่อทำให้คุณภาพชีวิตของคนอีกหลายคนดีขึ้น

ปัญหาและที่มา (Why)

ทางSocialgiverเล็งเห็นว่าโครงการเพื่อสังคมในประเทศไทย ขาดแคนเงินทุนเพื่อดำเนินการโครงการดีๆเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ทางแก้ปัญหา (How)

ในปัจจุบันองค์กรที่มุ่งแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม กำลังเผชิญปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างต่อเนื่องที่จะนำไปพัฒนาสังคมในประเด็นต่างๆ Socialgiver จึงริเริ่มแนวคิดที่จะเป็นช่องทางระดมทุนให้แก่โครงการเพื่อสังคม เพื่อให้พวกเขาสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน พร้อมกับการสร้างความโปร่งใสให้ผู้สมทบทุนได้เห็นอย่างต่อเนื่อง

วิธีการทำงาน

ทางแก้ปัญหาสังคมของโซเชียลกี่เวอร์คือการแปลงศักยภาพคงเหลือจากภาคบริการให้มาเป็นทุนเพื่อสังคม ร่วมมือกับ ธุรกิจ ในภาคบริการจากทั่วประเทศไทย เพื่อให้อาสาบริการ ไว้บนเว็บไซต์ ทางSocialgiverเชิญชวนให้บุคคลทั่วไปได้เข้ามาซื่อบริการLifestyleต่างๆพร้อมกับการให้เลือก ว่าเงินที่จ่ายค่าบริการนั้นจะให้ไปช่วยเหลือสมทบทุนให้โครงการเพื่อสังคมที่ท่านชื่นชอบโครงการไหน ทางโครงการเพื่อสังคมที่ได้รับเงินทุนนั้นต้องมีการ ทำรายงานเพื่ออัพเดทสถานะภาพ และผลลัพธ์ที่ทางโครงการได้สร้างขึ้น พร้อมกับให้ความโปร่งใสทางการใช้เงินทุนที่ได้รับผ่านเว็บไซต์Socialgiver.com

สถานะและความสำเร็จในปัจจุบัน

ขนะนี้ทางSocialgiverได้มีการระดมทุนให้กับ15โครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดร้อมได้มากกว่า1.5ล้านบาท และสร้างผลกระทบนเชิงบวกให้มากกว่า10,000ชีวิต

เป้าหมายของโครงการในช่วง 1 ปี ข้างหน้า

ทางSocialgiver ตั้งเป๋าหมายว่าจะมีการสนับสนุน30โครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดรอม และช่วยเหลือทางความรู้และระดมเงินทุนเพื่อให้ทางโครงการที่ทางSocialgiverสนับสนุนได้ผลิตผลกระทบที่โครงการตั้งใจจะสร้างให้ได้มากที่สุด และการบริหารเงินทุนที่ได้รับอย่างมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดเช่นกัน 1. ระดมทุน 10 ล้านบาท 2. สนับสนุน 30 โครงการ 3. active user 10,000 คน 4. สร้างความร่วมมือกับ 260 businesses in Thailand

เป้าหมายของโครงการในช่วง 3 ปี ข้างหน้า

1. ระดมทุน 50-100 ล้านบาท 2. สนับสนุน 200-500 โครงการ 3. active user 30,000-100,000 คน 4. สร้างความร่วมมือกับ 500-1000 businesses in Thailand

เป้าหมายระยะยาวที่โครงการนี้จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และสิ่งแวดล้อม

Revolutionise fundraising in Thailand

ความสำเร็จของโครงการและวิธีวัดผลลัพธ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

Socialgiver aims to create a self-sustaining model that grows organically ความสำเร็จของแต่ละโครงการจะวัดจาก 2 ส่วน 1. การที่โครงการสามารถบรรลุเป้าหมายเงินระดมทุนผ่าน Socialgiver ได้ 2. การที่โครงการสามารถนำเงินระดมทุนไปสร้างความเปลี่ยนแปลงในชุมชนตัวเองได้ตามที่กำหนดไว้ตอนแรกกับ Socialgiver ตัวชี้วัดความก้าวหน้าของแต่ละโครงการที่เข้าร่วมระดมทุนกับ Socialgiver นั้นไม่เหมือนกัน เรามีโครงการหลากหลายมาร่วมระดมทุน หลากหลายจุดประสงค์ เช่น โครงการเกี่ยวการพัฒนาการศึกษา โครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ใกล้สูญพันธุ์ โครงการเกี่ยวการบรรเทาภัยพิบัติ ซึ่งทาง Socialgiver ทำงาร่วมกับแต่ละโครงการอย่างใกล้ชิดเพื่อตั้งตัวชี้วัดของโครงการนั้นๆอย่างชัดเจน หลังจากทางโครงการและ Socialgiver ได้ตกลงตัวชี้วัดและระดมทุนเรียบร้อยแล้ว ทาง Socialgiver จะมีการประสานงานกับโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อรับข้อมูลอัพเดตเกี่ยวกับการใช้เงินระดมทุนนั้นๆ ซึ่ง Socialgiver จับมือกับภาคีในการตรวจสอบความถูกต้อง (auditing) และประเมินความเปลี่ยนแปลง (impact assessment) ก่อนที่จะรายงานการประเมินผลลัพธ์ต่อประชาชนและธุรกิจพันธมิตร

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านคนอย่างไรบ้าง

ทางโซเชียลกี่เวอร์ต้องการการสนับสนุนทางด้านทรัพยากรด้านคนไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัครทั่วไปและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพร้อมกับที่ปรึกษาที่จะดำเนินโครงการไปพร้อมกับเรา ทางเราเองก็เล็งเห็นความสำคัญในการได้สรรพยาคอนบุคคลที่จะเป็นทีมงานหลักในการทำงานเพื่อขยายระบบนิเวศของการให้นี้อย่างต่อเนื่อง The positions we believe are the key pillars of the success in growing our social enterprise are: 1. Partnership Development 2. Marketing 3. Social Impact & Sustainability 4. Technology 5. Administrative (Accounting, Legal, etc.)

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านเครือข่ายภาคีอย่างไรบ้าง

การสนับสนุนจากด้านภาคีเครือข่ายจะช่วยเป็นแรงผลักดันในการให้ความรู้และเพิ่มประโยชน์ผ่านการทำงานร่วมกันที่อาจจะช่วยทำให้เวลาในการเรียนรู้ของทางทีมงานไปได้ไวขึ้น We need partners to bring businesses on board, partners to reach customers/donors, and partners to help us ensure social impact and support social projects.

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านองค์ความรู้อย่างไรบ้าง

Area of knowledge in which we would want access to are as follows: 1. Digital & Content Marketing (to create engagement with customers and potential customers to generate spending and henceforth the funds for social projects listed on Socialgiver.com) 2. Social Impact (to create an applicable assessment for a variety of social projects across the board)

โครงการมีความต้องการการสนับสนุนด้านเเหล่งทุนอย่างไรบ้าง

รายละเอียดสำหรับข้อนี้คงต้องใช้การประเมินอย่างละเอียด ทางทีมงานขอเวลาเพิ่มเติมค่ะ

รายละเอียดองค์กรที่รับผิดชอบโครงการ

Socialmotion Co. Ltd.

เจ้าของโครงการ

อาชว์
Socialmotion Co. Ltd.
Social Enterprise

ข้อมูลติดต่อ

info@socialgiver.com
0865065574
http://socialgiver.com
https://www.facebook.com/socialgiver

สนับสนุนโครงการนี้

ชื่อ-นามสกุล

เบอร์ติดต่อ

อีเมล

องค์กร/หน่วยงาน

คุณต้องการสนับสนุนเรื่องใด?

 คน/ความรู้ เครือข่าย เงิน/ทรัพยากร

รายละเอียดการสนับสนุน