Toolmorrow

การศึกษา/พัฒนาเยาวชน
toolmorrow 1.jpg

เกี่ยวกับโครงการ

Toolmorrow เป็นรายการทีวีออนไลน์ที่นำความเชื่อผิดๆของเยาวชน มาทดลองให้เห็นในรูปแบบ social experimental VDO ที่สนุกสนานแต่มีสาระ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับทัศนคติ / ความเชื่อของเยาวชนให้ถูกต้อง

ปัญหาและที่มา (Why)

ผมเคยเป็นเด็กที่โดนออกจากโรงเรียน เกเร เรียนไม่จบ ดูหมดหวัง ไม่มีอนาคต เพราะความเชื่อผิดๆที่เราหลงเชื่อจากคนรอบข้าง จากเพื่อน หรือจากที่ปรึกษาที่ไม่ดีความเชื่อผิดๆเหล่านี้ ก็ยังคงมีต่อมาเรื่อยๆส่งทอดมารุ่นสู่รุ่น และเราเชื่อว่าจะคงมีวัยรุ่นอีกหลายล้านคนที่พลาดไปกับมัน บ้างก็เสียเวลา เสียโอกาส เสียอนาคต หรือชีวิตไปเลยก็มี ความเชื่อผิด > พฤติกรรมผิด > ปัญหา ผมคิดว่า มันควรจะต้องมีการทำอะไรสักอย่างที่ทำให้คนรุ่นหลังให้เห็นว่า สิ่งที่เขาเคยเชื่อ มันถูกหรือไม่ และมันคุ้มไหมในการที่เราจะยึดสิ่งนี้มาดำเนินชีวิต ผมไม่อยากให้รุ่นหลังๆพลาดแบบผม เพราะเขาคืออนาคตของชาติที่จะต้องมาดูแลพวกเราในอนาคต และผมจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้เขามีชีวิตที่ดี เพราะผมเชื่อว่า ทัศนคติที่ดี เป็นพื้นฐานในการมีชีวิตที่ดี และการทดลองแบบ social experiment นี่แหละที่เราคิดว่าจะดูจริง น่าเชื่อถือ และแสดงให้เห็นกันแบบชัดเจนไปเลย ไม่ต้องมานั่งสร้างเรื่องราวเท่ห์ๆ ให้พวกเขาดู แต่มันไม่ใช่เรื่องจริง toolmorrow ตั้งใจจะนำความเชื่อผิดๆที่อยู่ในความคิดของเยาวชน มาทดสอบให้พวกเขาเห็นเดือนละ 2 ครั้ง ผ่านรูปแบบ VDO ที่ได้โพสบน Fanpage / YouTube Chanel และมีการวัดผลการเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติที่เกิดขึ้น เพราะเป้าหมายของเราคือ “เด็กไทยมีทัศนคติที่ดีในการใช้ชีวิตมากขึ้น” * เราเลือกเกิดไม่ได้ เราเลือกปัญหาต่างๆที่จะเข้ามาในชีวิตไม่ได้ แต่เราเลือกที่จะมีอนาคตที่ดีได้

ทางแก้ปัญหา (How)

นำความเชื่อผิดๆมาทดลองให้เยาวชนรับชมในรูปแบบ VDO

วิธีการทำงาน

1 การระดมสมอง ทีมนักออกแบบ และทีมที่ปรึกษา เพื่อวิเคราะห์ประเด็นปัญหา การออกแบบกระบวนการ การกำหนดแนวคิดในการทำ Social Experiment ให้เหมาะสม สามารถสะท้อนปัญหาและสร้างเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมแก่กลุ่มเด็กและเยาวชน ทั้งนี้แต่ละประเด็นจะประกอบไปด้วย Social Experiment 4 เรื่องเพื่อสร้างเสริมความเชื่อและพฤติกรรมที่เหมาะสมแก่กลุ่มเด็กและเยาวชน ทั้งนี้โดยสอดคล้องกับทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ดังนี้ 2. การพัฒนาแนวคิดแนวคิดในการทำ Social Experiment สู่ขั้นตอนการผลิต (Production) การพัฒนาบท-เหตุการณ์ การจัดหาสถานที่เพื่อดำเนินการถ่ายทำ การจัดหาผู้แสดงอย่างเหมาะสม ทีมงานถ่ายทำ และการประสานงานสถานที่เพื่อขออนุญาติถ่ายทำ (ในกรณีต้องมีการขออนุญาติ) 3. การถ่ายทำและตัดต่อ Social Experiment โดยกำกับดูแลผลเชิงการทดลองที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์จำลองที่กำหนดขึ้นให้สามารถสะท้อนความจริงของปัญหาที่กำหนดได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมตัดต่อเพื่อนำเผยแพร่ในสื่ออนไลน์ toolmorrow 4. การเผยแพร่ผลงานผ่านสื่อออนไลน์ toolmorrow พร้อมดำเนินการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ พร้อมสื่อสารเพื่อทราบผลตอบรับจากกลุ่มเป้าหมาย โดยกำหนดเป้าหมายการรับชมของกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า 80,000 ครั้งต่อเรื่อง

สถานะและความสำเร็จในปัจจุบัน

ภายในระยะเวลา 6 เดือน มีสมาชิกแฟนเพจ > 45,707 คน ยอดการชม VDO > 1,411,607 ครั้ง ยอดการกดถูกใจ VDO > 73,859 likes ยอดการแชร์ VDO > 25,327 ครั้ง ยอดการชื่นชมและเล่าการเปลี่ยนปลง ทาง inbox > 172 คน

เป้าหมายของโครงการในช่วง 1 ปี ข้างหน้า

- สมาชิกแฟนเพจ 500,000 คน - มียอดการชม VDO 8,500,000 ครั้ง - มีรายได้เข้าองค์กร 2,000,000 บาท - เด็ก 50,000 คน มีทัศนคติในการใช้ชีวิตดีขึ้น

เป้าหมายของโครงการในช่วง 3 ปี ข้างหน้า

อยู่ระหว่างการพัฒนา

เป้าหมายระยะยาวที่โครงการนี้จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และสิ่งแวดล้อม

เด็กไทยมีทัศนคติที่ดี ในการใช้ชีวิตมากขึ้น * ทัศนคติที่ดี เป็นพื้นฐานในการมีชีวิตที่ดี

ความสำเร็จของโครงการและวิธีวัดผลลัพธ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

1. อะไรคือความสำเร็จของโครงการ โปรดระบุว่าความสำเร็จของโครงการนี้มีหน้าตาอย่างไร จำนวนการรับชม และ การแสดงความคิดเห็นที่เกิดขึ้นในวีดีโอ สามารถสะท้อนผลตอบรับและความสำเร็จได้เป็นอย่างดี 2. อะไรตัวชี้วัดความก้าวหน้าและความสำเร็จของโครงการ - จำนวนการรับชมวีดีโอ - การแสดงความคิดเห็นที่มีต่อคลิปวีดีโอ - การประเมินผลจาก application ของ toolmorrow - รายได้และกำไรที่เพิ่มมากขึ้นองค์กร 3. ท่านมีวิธีการหรือกระบวนอย่างไรในการติดตามและประเมินผลลัพธ์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการ ตรวจสอบจากการแสดงความคิดเห็นในแต่ละโพสของแฟนเพจ toolmorrow ทั้งจากช่องทาง comment และ inbox

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านคนอย่างไรบ้าง

- ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Skill-based Volunteer) คืองานอาสาสมัครที่จำเป็นต้องใช้คนที่มีทักษะหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน Social Media Marketing , Online Marketing, TV Online, จิตวิทยาวัยรุ่น, - ที่ปรึกษา คือผู้เชี่ยวชาญในสายงานประเภทต่างๆ และคอยให้คำปรึกษาในการวางแผนและบริหารงานของโครงการหรือองค์กรเพื่อสังคม > Online Marketing

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านเครือข่ายภาคีอย่างไรบ้าง

ไม่มี

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านองค์ความรู้อย่างไรบ้าง

งานวิจัยเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน

โครงการมีความต้องการการสนับสนุนด้านเเหล่งทุนอย่างไรบ้าง

การเชื่อมต่อเชื่อมต่อแหล่งทุนเพื่อสนับสนับโฆษณาทาง TV Online ของ toolmorrow

รายละเอียดองค์กรที่รับผิดชอบโครงการ

Toolmorrow เป็นแบรนด์ที่จัดตั้งภายใต้ชื่อบริษัทสุรเสกข์จำกัด บริษัทสุรเสกข์ สร้างสรรค์ผลงานออกแบบและนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบสื่อออนไลน์

เจ้าของโครงการ

บริษัท สุรเสกข์ จำกัด
บริษัท สุรเสกข์ จำกัด
บริษัท

ข้อมูลติดต่อ

surasekk@hotmail.com
089 3335821

https://www.facebook.com/toolmorrow

สนับสนุนโครงการนี้

ชื่อ-นามสกุล

เบอร์ติดต่อ

อีเมล

องค์กร/หน่วยงาน

คุณต้องการสนับสนุนเรื่องใด?

 คน/ความรู้ เครือข่าย เงิน/ทรัพยากร

รายละเอียดการสนับสนุน