ปลุกพลัง “อาสาสมัคร” สร้างสังคมยั่งยืน คุณช่วยได้ !!!

ปลุกพลัง “อาสาสมัคร” สร้างสังคมยั่งยืน คุณช่วยได้ !!!

งานอาสาสมัคร (Volunteering) ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานด้านการพัฒนามายาวนานและการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะประสบความสำเร็จได้นั้น องค์ประกอบสำคัญหนึ่ง คือ “อาสาสมัคร”

อาสาสมัครผู้เชี่ยวชาญ (ProBono) คุณค่าของการใช้ทักษะวิชาชีพร่วมแก้ปัญหาสังคม

อาสาสมัครผู้เชี่ยวชาญ (ProBono) คุณค่าของการใช้ทักษะวิชาชีพร่วมแก้ปัญหาสังคม

อาสาสมัครผู้เชี่ยวชาญ (ProBono) คุณค่าของการใช้ทักษะวิชาชีพร่วมแก้ปัญหาสังคม ร้อยพลังเปลี่ยนประเทศเชื่อมต่ออาสาสมัครผู้เชี่ยวชาญ จัดกิจกรรมเวิร์คชอป “ท้าให้กล้าตามฝัน” ให้กับเยาวชนในโครงการ “ช่วยเหลือและพัฒนาเยาวสตรี มูลนิธิบ้านศรีชุมพาบาล” มีเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเยาวสตรีที่ประสบปัญหาในชีวิตได้มองเห็นศักยภาพและตัวตนของตนเอง  สร้างหลักคิดในการปรับตัวและการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น รวมถึงสอนให้รู้จักการตั้งเป้าหมายชีวิต  เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้มีความเข้มแข็งและพร้อมกลับคืนสู่สังคม กิจกรรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7- 8 พฤษภาคม ที่ผ่านมา นำโดย คุณจิรโรจน์ ติกกะวี Consulting Partner บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด ชักชวนอาสาสมัครผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลจากองค์กรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ กว่า 10 ท่าน ร่วมทำกิจกรรมให้กับเยาวสตรีจำนวน 70 คน ผ่านกิจกรรมการสอน เกมส์ การแลกเปลี่ยนความคิดและทักษะการใช้ชีวิตต่างๆ หลากหลาย ที่สอดแทรกหลักคิดในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไปในอนาคต นอกจากการจัดกิจกรรมเวิร์คชอปครั้งนี้แล้ว อาสาสมัครเหล่านี้ยังจะต่อยอดการทำ Life Coaching  กระบวนการสร้างและพัฒนาฟื้นฟูจิตใจ ให้กับเยาวสตรีที่ประสบปัญหาชีวิตในอดีต ให้มีพลังและพร้อมก้าวไปข้างหน้า โดยผ่านการพูดคุยและให้คำปรึกษารายบุคคลอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 เดือน กิจกรรมเหล่านี้นับเป็นหนึ่งในตัวอย่างของกลไกการมีส่วนร่วมเพื่อส่วนร่วมของอาสาสมัครที่ใช้ทักษะและความสามารถที่ตนมีผ่านกลไกงานร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ ซึ่งทุกคนสามารถร่วมกันคนละไม้คนละมือเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมร่วมกัน