ปลุกพลัง “อาสาสมัคร” สร้างสังคมยั่งยืน คุณช่วยได้ !!!

ปลุกพลัง “อาสาสมัคร” สร้างสังคมยั่งยืน คุณช่วยได้ !!!

งานอาสาสมัคร (Volunteering) ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานด้านการพัฒนามายาวนานและการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะประสบความสำเร็จได้นั้น องค์ประกอบสำคัญหนึ่ง คือ “อาสาสมัคร”

“รวมพลังคนจิตอาสา” ช่วยสังคมให้น่าอยู่  ที่งาน “Good Society Expo เทศกาลทำดีหวังผล”

“รวมพลังคนจิตอาสา” ช่วยสังคมให้น่าอยู่ ที่งาน “Good Society Expo เทศกาลทำดีหวังผล”

งาน Good Society Expo กลไกกลางเชื่อมโอกาสของงานอาสา กิจกรรมเพื่อสังคม ของภาคีองค์กรภาคสังคม ที่เชื่อมเข้ากับคนที่สนใจ ทั้งประชาชนทั่วไป ภาคธุรกิจ และภาครัฐ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครบุคคลหลากหลายกลุ่มโดยไม่จำกัดอายุ นอกจากนั้นงานนี้ยังถือเป็นงานแรกทีเกิดความร่วมมือจากอาสารวมกว่า 140 คน

ปั้น “อาสาสมัคร” ช่วยสังคมให้น่าอยู่ ที่ ” Good Society Expo เทศกาลทำดีหวังผล”

ปั้น “อาสาสมัคร” ช่วยสังคมให้น่าอยู่ ที่ ” Good Society Expo เทศกาลทำดีหวังผล”

การเตรียมงานอาสาสมัครเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานเทศกาลทำดีหวังผล โดยวันแรกของการปฐมนิเทศอาสาสมัครในงาน “Good Society Expo 2017 เทศกาลทำดีหวังผล” ที่จะมีขึ้นในวันที่ 9-11 มิถุนายน ที่ เซ็นทรัลเวิลด์ เป็นการปฐมนิเทศพนักงานกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ที่ลงทะเบียนร่วมเป็นอาสาสมัครจำนวนกว่า 60 คน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในแนวคิดของงานเทศกาลทำดีหวังผลนี้ และกระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจให้เห็นภาพและคุณค่าของการทำงานอาสาสมัคร เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อร่วมพัฒนาสังคม

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Facebook Causes Day 2016

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Facebook Causes Day 2016

“ปั่นมูลนิธิให้ไกล ต้องค้นพบได้ด้วย Facebook” งานสัมมนา Facebook Causes day จัดขึ้นเมื่อ 2 มิถุนายน 2559 โดยมีเพื่อนภาคีภาคสังคมเข้าร่วมกว่า 60 ท่าน นอกจากจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Facebook ในเเง่มุมต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มช่องทางการสื่อสารองค์กร / มูลนิธิเเล้ว ยังมีการเเลกเปลี่ยนซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งาน การตั้งค่าพิเศษ การทำตลาดหรือสร้างภาพลักษณ์องค์กร จากทีมงาน Facebook อีกด้วย  

อาสาสมัครผู้เชี่ยวชาญ (ProBono) คุณค่าของการใช้ทักษะวิชาชีพร่วมแก้ปัญหาสังคม

อาสาสมัครผู้เชี่ยวชาญ (ProBono) คุณค่าของการใช้ทักษะวิชาชีพร่วมแก้ปัญหาสังคม

อาสาสมัครผู้เชี่ยวชาญ (ProBono) คุณค่าของการใช้ทักษะวิชาชีพร่วมแก้ปัญหาสังคม ร้อยพลังเปลี่ยนประเทศเชื่อมต่ออาสาสมัครผู้เชี่ยวชาญ จัดกิจกรรมเวิร์คชอป “ท้าให้กล้าตามฝัน” ให้กับเยาวชนในโครงการ “ช่วยเหลือและพัฒนาเยาวสตรี มูลนิธิบ้านศรีชุมพาบาล” มีเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเยาวสตรีที่ประสบปัญหาในชีวิตได้มองเห็นศักยภาพและตัวตนของตนเอง  สร้างหลักคิดในการปรับตัวและการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น รวมถึงสอนให้รู้จักการตั้งเป้าหมายชีวิต  เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้มีความเข้มแข็งและพร้อมกลับคืนสู่สังคม กิจกรรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7- 8 พฤษภาคม ที่ผ่านมา นำโดย คุณจิรโรจน์ ติกกะวี Consulting Partner บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด ชักชวนอาสาสมัครผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลจากองค์กรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ กว่า 10 ท่าน ร่วมทำกิจกรรมให้กับเยาวสตรีจำนวน 70 คน ผ่านกิจกรรมการสอน เกมส์ การแลกเปลี่ยนความคิดและทักษะการใช้ชีวิตต่างๆ หลากหลาย ที่สอดแทรกหลักคิดในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไปในอนาคต นอกจากการจัดกิจกรรมเวิร์คชอปครั้งนี้แล้ว อาสาสมัครเหล่านี้ยังจะต่อยอดการทำ Life Coaching  กระบวนการสร้างและพัฒนาฟื้นฟูจิตใจ ให้กับเยาวสตรีที่ประสบปัญหาชีวิตในอดีต ให้มีพลังและพร้อมก้าวไปข้างหน้า โดยผ่านการพูดคุยและให้คำปรึกษารายบุคคลอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 เดือน กิจกรรมเหล่านี้นับเป็นหนึ่งในตัวอย่างของกลไกการมีส่วนร่วมเพื่อส่วนร่วมของอาสาสมัครที่ใช้ทักษะและความสามารถที่ตนมีผ่านกลไกงานร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ ซึ่งทุกคนสามารถร่วมกันคนละไม้คนละมือเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมร่วมกัน