เมื่อแบรนด์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ “เกรฮาวด์” ร่วมแก้“ปัญหาการศึกษาที่ถูกจำกัด” กับแคมเปญ LIMITED EDUCATION

เมื่อแบรนด์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ “เกรฮาวด์” ร่วมแก้“ปัญหาการศึกษาที่ถูกจำกัด” กับแคมเปญ LIMITED EDUCATION

“ตอนแรกเห็นลายมือเขียนหนังสือของน้องๆ กลุ่มนี้เข้าใจว่าคงเป็นเด็กเล็ก เลยเขียนหนังสือไม่ได้ แต่ตกใจเมื่อรู้ว่า เป็นน้องระดับมัธยม ส่วนหนึ่งเพราะเราเองก็มีลูก และพี่ๆ ในออฟฟิศที่มีครอบครัวก็คิดเหมือนกันว่า ทำไมการศึกษาไทยมีความแตกต่างกันมาก ระหว่างเด็กกรุงเทพฯกับเด็กที่อยู่ในชนบท เด็กกับการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญ ไม่ใช่แค่เลี้ยงดูเขาให้เติบโตแต่เป็นเรื่องการสร้างคนที่มีคุณภาพ”

เวทีเสวนา”ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”  ในงาน Good Society Expo เทศกาลทำดีหวังผล ชู“เยาวชนภูฏาน”ตามรอย”วิถีพอเพียง”

เวทีเสวนา”ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในงาน Good Society Expo เทศกาลทำดีหวังผล ชู“เยาวชนภูฏาน”ตามรอย”วิถีพอเพียง”

เมืองไทยยังไม่เหมาะที่จะเป็นสังคมแบบทุนนิยมหรือชุมชนที่สุดโต่ง การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็น โดยต้องมีทั้งความรู้และคุณธรรม

คนลำสนธิไม่ทอดทิ้งกัน ระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว  บูรณาการ 3 มิติ ครอบครัว สุขภาพ สังคม

คนลำสนธิไม่ทอดทิ้งกัน ระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว บูรณาการ 3 มิติ ครอบครัว สุขภาพ สังคม

“จากวันนั้นผมเลยลงไปสำรวจทั้งอำเภอลำสนธิ ภาพที่เห็นคือสองสามร้อยคนถูกทอดทิ้ง เราไม่ได้อยากดูแค่ 2 เคสแต่อยากดู 300 เคส ก็เลยเริ่มที่จะทำระบบขึ้น ประสบการณ์จากการดูแลผู้ป่วยเด็กคนหนึ่ง เขาพูดถึงสิ่งที่อยากได้รับ ผมก็นำสิ่งนี้มาออกแบบการดูแลผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยภาวะสุดท้าย”

เวทีเสวนา “โครงการข้อตกลงคุณธรรม” ชวนสังคมร่วมต้าน “คอร์รัปชัน”  ในงาน Good Society Expo เทศกาลทำดีหวังผล

เวทีเสวนา “โครงการข้อตกลงคุณธรรม” ชวนสังคมร่วมต้าน “คอร์รัปชัน” ในงาน Good Society Expo เทศกาลทำดีหวังผล

“เราไม่ได้เข้าไปจับผิดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ เเต่เป็นโครงการที่ทำให้เกิดการโปร่งใส ซึ่งทำโครงการข้อตกลงคุณธรรมมา 3 ปีเเล้ว ประหยัดงบประมาณกว่า 6,000 ล้านบาท เเต่อย่ามองว่าการประหยัดงบประมาณเป็นประเด็นหลัก อยากให้มองเรื่องการเข้าไปตรวจสอบโครงการว่ามีความโปร่งใสมากแค่ไหน

ความฝันไม่มีข้อจำกัด…คนพิการก็เที่ยวได้  2 นักเดินทาง ชวน “คนพิการทำตามฝัน”   ในงาน Good Society Expo เทศกาลทำดีหวังผล

ความฝันไม่มีข้อจำกัด…คนพิการก็เที่ยวได้ 2 นักเดินทาง ชวน “คนพิการทำตามฝัน” ในงาน Good Society Expo เทศกาลทำดีหวังผล

แม้จะมีความแตกต่างกันที่ร่างกาย แต่ทั้งคู่ก็มีความฝันในการเดินทางที่เหมือนกัน โดยได้ฝากไปยังคนที่มีความฝันในการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นคนที่มีร่างกายสมบูรณ์หรือคนพิการ ให้ลุกขึ้นมาทำความฝันของตัวเองให้เป็นจริง

“ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา” ความจริงที่คุณช่วยได้

“ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา” ความจริงที่คุณช่วยได้

ท่ามกลางปัญหา “ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา” มีหลายฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคสังคม พยายามแก้ปัญหาแต่ยังมีช่องโหว่ คือ ต่างคนต่างทำ เมื่อเทียบกับขนาดของปัญหาที่รุนแรงขึ้นทำให้วิ่งไล่แก้ปัญหาแทบไม่ทัน

“ปันกัน” บ้านสร้างโอกาส เปลี่ยนของในบ้าน “คุณ” ช่วยทุนการศึกษา “น้อง” ที่งาน Good Society Expo เทศกาลทำดีหวังผล

“ปันกัน” บ้านสร้างโอกาส เปลี่ยนของในบ้าน “คุณ” ช่วยทุนการศึกษา “น้อง” ที่งาน Good Society Expo เทศกาลทำดีหวังผล

“เราต้องการให้สังคมรับรู้ว่า ปันกัน คือบ้านแห่งการให้โอกาสแก่เด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษา”

ให้การ “ช็อป” ของคุณ ได้ “ช่วย” สังคมไปพร้อมกัน  พบ Socialgiver พื้นที่ออนไลน์ส่งเสริมการให้ ที่งาน “Good Society Expo” เทศกาลทำดีหวังผล

ให้การ “ช็อป” ของคุณ ได้ “ช่วย” สังคมไปพร้อมกัน พบ Socialgiver พื้นที่ออนไลน์ส่งเสริมการให้ ที่งาน “Good Society Expo” เทศกาลทำดีหวังผล

Socialgiver คือ พื้นที่ออนไลน์www.socialgiver.com ที่ให้คุณได้ “ช็อป” และ “ช่วย” สังคมไปพร้อมๆกัน คุณสามารถ “ช็อป” ห้องพักดีๆ จากรีสอร์ทหรือโรงแรมชั้นนำในราคาตลาดก็จริง แต่ความพิเศษคือ เป็นราคาจ่ายที่คุณซื้อได้ทั้ง “ความสุข” และ “ความดี”

“รวมพลังคนจิตอาสา” ช่วยสังคมให้น่าอยู่  ที่งาน “Good Society Expo เทศกาลทำดีหวังผล”

“รวมพลังคนจิตอาสา” ช่วยสังคมให้น่าอยู่ ที่งาน “Good Society Expo เทศกาลทำดีหวังผล”

งาน Good Society Expo กลไกกลางเชื่อมโอกาสของงานอาสา กิจกรรมเพื่อสังคม ของภาคีองค์กรภาคสังคม ที่เชื่อมเข้ากับคนที่สนใจ ทั้งประชาชนทั่วไป ภาคธุรกิจ และภาครัฐ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครบุคคลหลากหลายกลุ่มโดยไม่จำกัดอายุ นอกจากนั้นงานนี้ยังถือเป็นงานแรกทีเกิดความร่วมมือจากอาสารวมกว่า 140 คน

ปั้น “อาสาสมัคร” ช่วยสังคมให้น่าอยู่ ที่ ” Good Society Expo เทศกาลทำดีหวังผล”

ปั้น “อาสาสมัคร” ช่วยสังคมให้น่าอยู่ ที่ ” Good Society Expo เทศกาลทำดีหวังผล”

การเตรียมงานอาสาสมัครเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานเทศกาลทำดีหวังผล โดยวันแรกของการปฐมนิเทศอาสาสมัครในงาน “Good Society Expo 2017 เทศกาลทำดีหวังผล” ที่จะมีขึ้นในวันที่ 9-11 มิถุนายน ที่ เซ็นทรัลเวิลด์ เป็นการปฐมนิเทศพนักงานกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ที่ลงทะเบียนร่วมเป็นอาสาสมัครจำนวนกว่า 60 คน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในแนวคิดของงานเทศกาลทำดีหวังผลนี้ และกระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจให้เห็นภาพและคุณค่าของการทำงานอาสาสมัคร เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อร่วมพัฒนาสังคม

  • 1
  • 2