เมื่อแบรนด์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ “เกรฮาวด์” ร่วมแก้“ปัญหาการศึกษาที่ถูกจำกัด” กับแคมเปญ LIMITED EDUCATION

เมื่อแบรนด์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ “เกรฮาวด์” ร่วมแก้“ปัญหาการศึกษาที่ถูกจำกัด” กับแคมเปญ LIMITED EDUCATION

“ตอนแรกเห็นลายมือเขียนหนังสือของน้องๆ กลุ่มนี้เข้าใจว่าคงเป็นเด็กเล็ก เลยเขียนหนังสือไม่ได้ แต่ตกใจเมื่อรู้ว่า เป็นน้องระดับมัธยม ส่วนหนึ่งเพราะเราเองก็มีลูก และพี่ๆ ในออฟฟิศที่มีครอบครัวก็คิดเหมือนกันว่า ทำไมการศึกษาไทยมีความแตกต่างกันมาก ระหว่างเด็กกรุงเทพฯกับเด็กที่อยู่ในชนบท เด็กกับการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญ ไม่ใช่แค่เลี้ยงดูเขาให้เติบโตแต่เป็นเรื่องการสร้างคนที่มีคุณภาพ”

“ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา” ความจริงที่คุณช่วยได้

“ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา” ความจริงที่คุณช่วยได้

ท่ามกลางปัญหา “ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา” มีหลายฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคสังคม พยายามแก้ปัญหาแต่ยังมีช่องโหว่ คือ ต่างคนต่างทำ เมื่อเทียบกับขนาดของปัญหาที่รุนแรงขึ้นทำให้วิ่งไล่แก้ปัญหาแทบไม่ทัน